Rekonstrukce a úpravy bytů, domů a kanceláří

Někteří z nás se rádi zabývají opravami a úpravami, jiní už méně, ale dříve nebo později to čeká většinu z nás. Co může být příjemnější, než bydlet v domě, kde se cítíme pohodlně a bezpečně? Bohužel to mnohdy nebývá tak jednoduché. Lidé, kteří si sami prováděli přestavbu bytu, si často stěžují: „Kdybych s tím měl začít znovu, hodně věcí bych udělal jinak.“ Ale peníze, čas i nervy už byly investovány. Nabízí se tedy otázka: „Jak se vyhnout těmto nepříjemnostem a maximálně efektivně a prakticky vynaložit své prostředky?“ My víme jak na to!

Pro naše zákazníky jsme připravili 3 základní typy rekonstrukcí.

  • Kosmetické úpravy – vnitřní úpravy a částečná rekonstrukce inženýrských sítí.
  • Celková rekonstrukce – proměna a obnova vnitřních prostor objektu, nové vybavení sanitárním zařízením, výměna inženýrských sítí, dveří a oken.
  • Komplexní rekonstrukce - kompletní nový design (může být i redesign) prostoru, projektová příprava a vlastní stavební práce, jejichž cílem je přizpůsobení bytu vkusu a potřebám majitelů. Zvětšení užitné plochy, zlepšení pohodlí a funkčnosti objektu. Součástí komplexní rekonstrukce je zpracování projektu s návrhem individuálního vzhledu za použití nejkvalitnějších materiálů a technologií

Díky našemu profesionálnímu přístupu se rekonstrukce stane předvídatelnou a zvládnutelnou záležitostí.

Etapy prací:

  • Výjezd na místo. Prohlídka rekonstruovaného objektu. Zaměření, posouzení všech aspektů chystaných prací. Zpracování odborného zadání.
  • Vypracování projektové dokumentace, rozpočtu, harmonogramu prováděných prací a odsouhlasení zákazníkem.
  • Realizace vlastní rekonstrukce. Průběžná kontrola kvality a dodržování technologických postupů.
  • Kompletní vybavení interiéru na základě schváleného projektu.

Projektová a rozpočtová dokumentace umožní racionálně naplánovat práci, provést ji kvalitně a bezchybně. Počítačová vizualizace Vám umožní získat přesnou představu o tom, jaký bude Váš domov po dokončení všech úprav. A navíc při společné práci s architektem získáte komplexní přehled o moderních materiálech a technologiích, vyjasníte si cenu i dobu trvání rekonstrukce.

Galerie prací ...